Omorganisering af ledelsen i Repenso

Repenso har siden stiftelsen i 2017 været på en spændende vækstrejse.

I dag betjener vi over 100 kunder i Danmark og beskæftiger 20 fuldtidsansatte fordelt på fire kontorer. Vi har siden begyndelsen oplevet organisk vækst med knopskydninger til nye forretningsområder og markeder. Indtil nu har vores primære fokus været på vores kunders behov og at rekruttere dygtige medarbejdere for at skabe et stærkt og kompetencebredt team.

I forbindelse med at corona-restriktionerne stilnede af, har partnergruppen været samlet nogle dage i Himmerland, og Repenso er nu klar til at brede fokusset. Vi har vedtaget en egentlig strategi, som indebærer et øget internt fokus. På længere sigt skal dette udruste virksomheden til at øge forretningsomfanget yderligere.

Dette involverer blandt andet et øget fokus på kvalitet, digitalisering og deres interne forretningsgange. Et vigtigt element heri går også på at være mere tydelig i ledelsen, hvorfor vi har besluttet at ændre vores flade partnerstruktur til en mere tydelig rollefordeling.

I den forbindelse har partnergruppen udnævnt Jesper Bagge som administrerende direktør i Repenso, herunder med ansvar for udførelsen af virksomhedens planer og indfrielse af de mål, de har sat.

”Jeg er både enormt beæret men også ydmyg over at blive udnævnt til administrerende direktør. Jeg tror, mine medindehavere har peget på mig, fordi jeg som udpræget generalist finder interesse i alle aspekter af virksomhedens drift. Medarbejderudvikling, kommunikation og kvalitet er tre aspekter, som alle ligger højt på min dagsorden.” – Jesper Bagge

Jesper vil fortsat være kontorleder i Skanderborg, hvorfra han betjener egne kunder samt har ansvaret for de medarbejdere med tilknytning hertil.

Udover udnævnelsen af Jesper har resten af partnergruppen ligeledes fået tildelt nye roller. Ledelsen består herefter af:
Økonomichef (CFO): Simon Lang
Driftschef (COO): Kasper Thomsen
Salgschef (CCO): Nicolai Haagen Olesen

Administrerende direktør (CEO): Jesper Bagge

Repenso logo
Jesper Bagge
Tak fordi du læste med! Har du nogle spørgsmål så tag endelig fat i os.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev