Mål og værdier

Mission

Repensos mission er, at lave værdiskabende og innovative løsninger for vores kunder. Vi vil indgå i nære strategiske samarbejdsaftaler, så vi bliver i stand til at handle og flytte vores kunders virksomheder fremad.

Værdier

Vores værdisæt er en del af Repensos DNA. Kerneværdierne binder os sammen hele vejen fra Grønland til Danmark og skaber en fælles retning for alle medarbejdere i vores virksomhed.

Åbenhed

Gensidig åbenhed mellem vores medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere er et af kerneelementerne i Repenso. Vi tror på, at et åbent og transparant arbejdsmiljø skaber plads til undren, input og ærlig dialog.

Ansvarlighed

For os handler ansvarlighed om at forpligte sig og at påtage sig et ansvar. Vi er drevet af vores faglige interesse og ordentlighed, og der vil altid være en klar sammenhæng mellem det vi siger, og det vi gør.

Empati

Selvom vi i Repenso arbejder med digitale løsninger og robotteknologi, vil menneskelige værdier altid være i centrum for vores arbejde. Med empati, interesse og respekt for andre kommer vi tættere på at skabe løsninger, hvor alle involverede er vindere.

Handlekraft

Vi tror på, at man skaber resultater gennem handling. I Repenso er vi initiativrige, og vi træffer altid beslutninger rettidigt og ud fra en professionel dømmekraft. På den måde sikrer vi både hurtige resultater og høj tilfredshed.

Tilmeld dig vores nyhedsformular